B              L              O              G              M              A              N

Touch - Touch (1980) Triumph - Just a Game (1979) Klaus Schulze - Timewind (1975) The J. Geils Band - Freeze Frame (1981) Tall Dwarfs - Hello Cruel World (1987) Breakfast Club - Breakfast Club (1987) Pat Benatar - Tropico (1984) BLOGMAN random image 102

Wie raadt bij wie ?

De eerlijkste vergelijking is in percentages:

post_title, 0, 1) == “#”)&&($list->post_status==”publish”)) {
// $aantalcijfers = “1”;
// $test = substr($list->post_title, $aantalcijfers, 1);
// while (is_numeric($test)) {
// $aantalcijfers++;
// $test = substr($list->post_title, $aantalcijfers, 1);
// }
// $test = substr($list->post_title, 1, $aantalcijfers-1);
// $uitslagposttitle = substr($list->post_title, 1, $aantalcijfers-1);
// if ($uitslagposttitle>$max) {
// $max=$uitslagposttitle;
// }
// }
// }
// //echo $max;

// $beginwaarde = floor(($max-2)/100)*100;
// $eindwaarde = $beginwaarde+101;

$beginwaarde = 0;
$eindwaarde = 10001;

$postidarray = array();
$arrayteller = “0”;
$select = “select * from wp_posts”;
$query = mysql_query($select);
$records = mysql_num_rows($query);
while ($list = mysql_fetch_object($query)) {
if((substr($list->post_title, 0, 1) == “#”)&&($list->post_status==”publish”)) {
$aantalcijfers = “1”;
$test = substr($list->post_title, $aantalcijfers, 1);
while (is_numeric($test)) {
$aantalcijfers++;
$test = substr($list->post_title, $aantalcijfers, 1);
}
$test = substr($list->post_title, 1, $aantalcijfers-1);
$uitslagposttitle = substr($list->post_title, 1, $aantalcijfers-1);
if($uitslagposttitle > $beginwaarde and $uitslagposttitle < $eindwaarde) { $id = $list->ID; // echo $id; echo “
“;
$author = $list->post_author; // echo $uitslagposttitle; echo “
“;
$postidarray[$uitslagposttitle] = $list->ID; // echo $uitslagposttitle; echo “
“;
$postauthorarray[$uitslagposttitle] = $list->post_author; // echo $uitslagposttitle; echo “
“;
// $arrayteller++;
}
}
}

$authorarrayteller = “0”;
$authorselect = “select * from wp_users”;
$authorquery = mysql_query($authorselect);
$authorrecords = mysql_num_rows($authorquery);
while ($authorlist = mysql_fetch_object($authorquery)) {
$author = $authorlist->display_name;
$authorid[$author] = $authorlist->ID;
//echo $authorid[$author]; echo $author; echo “
“;
}

// Hele punten

$geradenteller1 = “0”;
$select1 = “select * from wp_postmeta where meta_key = ‘Geraden door’ order by meta_value”;
$query1 = mysql_query($select1);
$records1 = mysql_num_rows($query1);
while ($list1 = mysql_fetch_object($query1)) {
$postid1 = $list1->post_id;
if(in_array($postid1,$postidarray)) {
$posttitlenumber = array_search($postid1, $postidarray, TRUE);
// echo $posttitlenumber;
// echo $postid1;
$rader1 = $list1->meta_value;
// echo $rader1;
// echo “
“;
$naamraderarray[$posttitlenumber] = $rader1;
}
}

// Halve punten

$geradenteller2 = “0”;
$select2 = “select * from wp_postmeta where meta_key = ‘Half geraden door’ order by meta_value”;
$query2 = mysql_query($select2);
$records2 = mysql_num_rows($query2);
while ($list2 = mysql_fetch_object($query2)) {
$postid2 = $list2->post_id;
if(in_array($postid2,$postidarray)) {
$posttitlenumber = array_search($postid2, $postidarray, TRUE);
// echo $posttitlenumber;
// echo $postid2;
$rader2 = $list2->meta_value;
// echo $rader2;
// echo “
“;
$naamraderarray[$posttitlenumber] = $rader2;
}
}

// Bepalen aantal bijdragen per auteur

$bijdragenarray = array();
foreach ($postauthorarray as $postnummer => $auteurnummer) {
$auteur = array_search($auteurnummer, $authorid, TRUE);
$postauthorarray[$postnummer] = $auteur;
$auteurgroot = ucfirst($auteur);
$bijdragenarray[$auteurgroot]++;
// echo $postnummer; echo $auteurgroot; echo “
“;
}
// echo $bijdragenarray[$auteur]; echo “
“;

//Bepalen wie het laatst geraden heeft

$select = “select * from wp_postmeta where meta_key = ‘Geraden door’ or meta_key = ‘Half geraden door’ or meta_key = ‘Extra half punt’ order by post_id”;
$query = mysql_query($select);
$records = mysql_num_rows($query);
while ($list = mysql_fetch_object($query)) {
$postid = $list->post_id;
if(in_array($postid,$postidarray)) {
$naamlaatstgeraden = $list->meta_value;
}
}

// Sorteren raders

//if(isset($naamraderarray)) {
// ksort($naamraderarray);
//}

// Tel aantal punten per rader per plaatser

$puntenarray = array();
foreach ($naamraderarray as $titlenumber => $naamrader) {
// echo $titlenumber;
// echo “Plaatser:”;
// echo $postauthorarray[$titlenumber];
$plaatser = ucfirst($postauthorarray[$titlenumber]);
// echo ” Rader:”;
// echo $naamraderarray[$titlenumber];
$rader = ucfirst($naamraderarray[$titlenumber]);
$naamraderarray[$titlenumber] = $rader;
// echo “
“;
$puntenarray[$plaatser][$rader]++;
if ($rader==$plaatser) {echo $titlenumber;}
}

// Bepalen unieke raders en sorteren

$raderarray = array_unique($naamraderarray);
sort($raderarray);

// Omwisselen auteur en id

foreach ($authorid as $auteur => $auteurid) {
$auteurgroot = ucfirst($auteur);
$authorarray[$auteurid] = $auteurgroot;
}

// Sorteren plaatsers en raders

asort($authorarray);
asort($raderarray);

// Begin output tabel

echo “

“;
echo “

“;

// Regel 1 De raders

echo “

“;
echo “

“;
foreach ($raderarray as $raderid => $rader) {
$radergroot = ucfirst($rader);
echo “

“;
}
echo “

“;

// Regel 2 Een kopje voor de plaatsers

echo “

“;
echo “

“;
foreach ($raderarray as $raderid => $rader) {
echo “

“;
}
echo “

“;

// Volgende regels: plaatser met daarna de punten of percentages per rader

foreach ($authorarray as $auteurid => $auteur) {
if (is_integer($bijdragenarray[$auteur])) {
$auteurgroot = ucfirst($auteur);
echo “

“;
echo “

“;
foreach ($raderarray as $titelnummer => $rader) {
$radergroot = ucfirst($rader);
if (is_integer($puntenarray[$auteur][$rader])) {
$percentage = round(100 * $puntenarray[$auteur][$rader] / $bijdragenarray[$auteur]);
} else {
$percentage = “0”;
$puntenarray[$auteur][$rader] = “0”;
if ($radergroot==$auteurgroot) {
$percentage = “X”;
$puntenarray[$auteur][$rader] = “X”;
}
}
echo “

“;
}
echo “

“;
}
}

// Einde tabel

echo “

“;
echo ““;
echo “
“;
echo “
“;
echo ““;
echo “
“;
if ($puntenarray[$auteur][$rader] <> “0”) {
// echo $puntenarray[$auteur][$rader];
echo $percentage;
}
echo “

“;
echo “

“;

//echo “$naamlaatstgeraden heeft de laatste hoes geraden
“;
//echo “Totaal $aantalposts punten”;

?>

Maar het kan natuurlijk ook in punten:

post_title, 0, 1) == “#”)&&($list->post_status==”publish”)) {
// $aantalcijfers = “1”;
// $test = substr($list->post_title, $aantalcijfers, 1);
// while (is_numeric($test)) {
// $aantalcijfers++;
// $test = substr($list->post_title, $aantalcijfers, 1);
// }
// $test = substr($list->post_title, 1, $aantalcijfers-1);
// $uitslagposttitle = substr($list->post_title, 1, $aantalcijfers-1);
// if ($uitslagposttitle>$max) {
// $max=$uitslagposttitle;
// }
// }
// }
// //echo $max;

// $beginwaarde = floor(($max-2)/100)*100;
// $eindwaarde = $beginwaarde+101;

$beginwaarde = 0;
$eindwaarde = 10001;

$postidarray = array();
$arrayteller = “0”;
$select = “select * from wp_posts”;
$query = mysql_query($select);
$records = mysql_num_rows($query);
while ($list = mysql_fetch_object($query)) {
if((substr($list->post_title, 0, 1) == “#”)&&($list->post_status==”publish”)) {
$aantalcijfers = “1”;
$test = substr($list->post_title, $aantalcijfers, 1);
while (is_numeric($test)) {
$aantalcijfers++;
$test = substr($list->post_title, $aantalcijfers, 1);
}
$test = substr($list->post_title, 1, $aantalcijfers-1);
$uitslagposttitle = substr($list->post_title, 1, $aantalcijfers-1);
if($uitslagposttitle > $beginwaarde and $uitslagposttitle < $eindwaarde) { $id = $list->ID; // echo $id; echo “
“;
$author = $list->post_author; // echo $uitslagposttitle; echo “
“;
$postidarray[$uitslagposttitle] = $list->ID; // echo $uitslagposttitle; echo “
“;
$postauthorarray[$uitslagposttitle] = $list->post_author; // echo $uitslagposttitle; echo “
“;
// $arrayteller++;
}
}
}

$authorarrayteller = “0”;
$authorselect = “select * from wp_users”;
$authorquery = mysql_query($authorselect);
$authorrecords = mysql_num_rows($authorquery);
while ($authorlist = mysql_fetch_object($authorquery)) {
$author = $authorlist->display_name;
$authorid[$author] = $authorlist->ID;
//echo $authorid[$author]; echo $author; echo “
“;
}

// Hele punten

$geradenteller1 = “0”;
$select1 = “select * from wp_postmeta where meta_key = ‘Geraden door’ order by meta_value”;
$query1 = mysql_query($select1);
$records1 = mysql_num_rows($query1);
while ($list1 = mysql_fetch_object($query1)) {
$postid1 = $list1->post_id;
if(in_array($postid1,$postidarray)) {
$posttitlenumber = array_search($postid1, $postidarray, TRUE);
// echo $posttitlenumber;
// echo $postid1;
$rader1 = $list1->meta_value;
// echo $rader1;
// echo “
“;
$naamraderarray[$posttitlenumber] = $rader1;
}
}

// Halve punten

$geradenteller2 = “0”;
$select2 = “select * from wp_postmeta where meta_key = ‘Half geraden door’ order by meta_value”;
$query2 = mysql_query($select2);
$records2 = mysql_num_rows($query2);
while ($list2 = mysql_fetch_object($query2)) {
$postid2 = $list2->post_id;
if(in_array($postid2,$postidarray)) {
$posttitlenumber = array_search($postid2, $postidarray, TRUE);
// echo $posttitlenumber;
// echo $postid2;
$rader2 = $list2->meta_value;
// echo $rader2;
// echo “
“;
$naamraderarray[$posttitlenumber] = $rader2;
}
}

// Bepalen aantal bijdragen per auteur

$bijdragenarray = array();
foreach ($postauthorarray as $postnummer => $auteurnummer) {
$auteur = array_search($auteurnummer, $authorid, TRUE);
$postauthorarray[$postnummer] = $auteur;
$auteurgroot = ucfirst($auteur);
$bijdragenarray[$auteurgroot]++;
// echo $postnummer; echo $auteurgroot; echo “
“;
}
// echo $bijdragenarray[$auteur]; echo “
“;

//Bepalen wie het laatst geraden heeft

$select = “select * from wp_postmeta where meta_key = ‘Geraden door’ or meta_key = ‘Half geraden door’ or meta_key = ‘Extra half punt’ order by post_id”;
$query = mysql_query($select);
$records = mysql_num_rows($query);
while ($list = mysql_fetch_object($query)) {
$postid = $list->post_id;
if(in_array($postid,$postidarray)) {
$naamlaatstgeraden = $list->meta_value;
}
}

// Sorteren raders

//if(isset($naamraderarray)) {
// ksort($naamraderarray);
//}

// Tel aantal punten per rader per plaatser

$puntenarray = array();
foreach ($naamraderarray as $titlenumber => $naamrader) {
// echo $titlenumber;
// echo “Plaatser:”;
// echo $postauthorarray[$titlenumber];
$plaatser = ucfirst($postauthorarray[$titlenumber]);
// echo ” Rader:”;
// echo $naamraderarray[$titlenumber];
$rader = ucfirst($naamraderarray[$titlenumber]);
$naamraderarray[$titlenumber] = $rader;
// echo “
“;
$puntenarray[$plaatser][$rader]++;
if ($rader==$plaatser) {echo $titlenumber;}
}

// Bepalen unieke raders en sorteren

$raderarray = array_unique($naamraderarray);
sort($raderarray);

// Omwisselen auteur en id

foreach ($authorid as $auteur => $auteurid) {
$auteurgroot = ucfirst($auteur);
$authorarray[$auteurid] = $auteurgroot;
}

// Sorteren plaatsers en raders

asort($authorarray);
asort($raderarray);

// Begin output tabel

echo “

“;
echo “

“;

// Regel 1 De raders

echo “

“;
echo “

“;
foreach ($raderarray as $raderid => $rader) {
$radergroot = ucfirst($rader);
echo “

“;
}
echo “

“;

// Regel 2 Een kopje voor de plaatsers

echo “

“;
echo “

“;
foreach ($raderarray as $raderid => $rader) {
echo “

“;
}
echo “

“;

// Volgende regels: plaatser met daarna de punten of percentages per rader

foreach ($authorarray as $auteurid => $auteur) {
if (is_integer($bijdragenarray[$auteur])) {
$auteurgroot = ucfirst($auteur);
echo “

“;
echo “

“;
foreach ($raderarray as $titelnummer => $rader) {
$radergroot = ucfirst($rader);
if (is_integer($puntenarray[$auteur][$rader])) {
$percentage = round(100 * $puntenarray[$auteur][$rader] / $bijdragenarray[$auteur]);
} else {
$percentage = “0”;
$puntenarray[$auteur][$rader] = “0”;
if ($radergroot==$auteurgroot) {
$percentage = “X”;
$puntenarray[$auteur][$rader] = “X”;
}
}
echo “

“;
}
echo “

“;
}
}

// Einde tabel

echo “

“;
echo ““;
echo “
“;
echo “
“;
echo ““;
echo “
“;
if ($puntenarray[$auteur][$rader] <> “0”) {
echo $puntenarray[$auteur][$rader];
// echo $percentage;
}
echo “

“;
echo “

“;

//echo “$naamlaatstgeraden heeft de laatste hoes geraden
“;
//echo “Totaal $aantalposts punten”;

?>

Geen reacties

0 reacties tot nog toe ↓

  • Nog geen reacties. Ga je gang !

You must log in om een reactie achter te laten.